กิจกรรมขององค์กร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าร่วมกิจกรรม แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรอื่นๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ (หัวหน้าโครงการ)

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ระดับมหาวิทยาลัย โดยหลังจากเสร็จพิธี นักศึกษาในที่ปรึกษานำพานมาไหว้ครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 3 กันยายน 2557 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู สู่ขวัญน้อง คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 30 กันยายน 2557 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเฟรซชี่ไนท์ คณะวิทยาการจัดการ และเป็นกรรมการตัดสิน ณ อาคารโรงยิมพละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ อาคารโรงยิมพละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมบัณฑิตต้นแบบ และอาจารย์ต้นแบบ ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงงานบริษัท เอราวัณเคมี เกษตร จำกัด จ.นครปฐม และบ้านหอมเทียน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ