วันสุดท้ายของการส่งรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

When:
August 31, 2019 @ 8:00 am
2019-08-31T08:00:00+07:00
2019-08-31T08:15:00+07:00
Where:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันสุดท้ายของการส่งรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 @ สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 โทรสาร 0 2940 5495 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th