Calendar

18 Sun
All-day
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
12:00 am อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
Aug 18 @ 12:00 am – 5:00 pm
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
9:00 am อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
Aug 18 @ 9:00 am – Aug 19 @ 12:00 am
อบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC @ ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044710047 ต่อ 0703
11:30 am สอนวิชา การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล @ วจก.