ทดสอบ

Aug
5
Mon
2019
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มืออาชีพ
Aug 5 @ 8:00 am – Aug 9 @ 4:30 pm
Aug
8
Thu
2019
สัมนารวมพลคนแอนิเมชัน
Aug 8 all-day
Aug
10
Sat
2019
ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561
Aug 10 @ 8:00 am – Aug 11 @ 4:00 pm
Aug
14
Wed
2019
วิทยากรโครงการฝึกอบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการเพิ่มช่องทางการขาย ประจำปี 2562
Aug 14 @ 8:30 am – Aug 15 @ 4:00 pm
Aug
18
Sun
2019
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมใหญ่) ณ มทร.ธัญบุรี
Aug 18 @ 6:00 am – 4:00 pm
Aug
20
Tue
2019
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (รับจริง) ณ มทร.ธัญบุรี
Aug 20 @ 6:00 am – 4:00 pm
Aug
30
Fri
2019
อบรม WorkShop การผลิตแอนิเมชันโดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ณ จังหวัดขอนแก่น
Aug 30 @ 8:30 am – Aug 31 @ 4:00 pm
Sep
4
Wed
2019
งานกิจกรรม เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ ๒
Sep 4 all-day
Sep
6
Fri
2019
วิทยากรอบรมการผลิตโมชันกราฟิก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Sep 6 @ 8:00 am – Sep 7 @ 4:30 pm
Sep
27
Fri
2019
รับฟังการนำเสนอระบบการจับภาพเคลื่อนไหว (Motion Capture)
Sep 27 all-day